Aktualności

Informujemy, że od 15 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu LIDER IX.

Cel konkursu: poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Tematyka: Każdy obszar badań.

Wnioskodawcy: 

Osoby, które:

  1. W roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat.
  2. Posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków. O środki finansowe nie mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego.
  3. Są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia.
  4. Dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER.
  5. Pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego.
  6. Posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

 

Nabór wniosków prowadzony jest w elektronicznym generatorze wniosków, dostępnym na stronie https://lsi.ncbr.gov.pl/login.php

Szczegółowe informacje: 

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/

 Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność