Komunikaty wydziałowe

BŁĘDNA WPŁATA SKŁADKI ZA UBEZPIECZENIE

 

Jeśli w roku akademickim 2017/2108

omyłkowo opłaciłeś składkę ubezpieczeniową na stare konto PZU

Twoje ubezpieczenie jest NIEWAŻNE!

 

Pamiętaj wykupić właściwe ubezpieczenie na rok akademicki 2017/2108.

 

Aby otrzymać zwrot mylnie wpłaconej składki wypełnij poprawnie wniosek i prześlij go

na adres fundacja@info.p.lodz.pl.

 

W dyspozycji realizacji zwrotu nadwyżki w części I Dane Ubezpieczającego proszę wpisać niżej podane informacje:

 

AKME BIURO UBEZPIECZEŃ

WROCŁAW
UL. STANISŁAWOWSKA 52 M 4
54-611 WROCŁAW
REGON: 273225204

Część II, III i IV wypełniają Państwo swoimi danymi.

 

Druk wniosku „Dyspozycja realizacji zwrotu nadwyżki” oraz wzór poprawnie wypełnionego wniosku do pobrania ze strony internetowej Fundacji Politechniki Łódzkiej www.fundacja.p.lodz.pl

Załączniki:

dyspozycja realizacji zwrotu nadwyżki

wzór wniosku o zwrot błędnie wpłaconej składki do PZU SAPoprzednia aktualnośćKolejna aktualność