Komunikaty wydziałowe

Zapraszamy studentów naszego Wydziału  do składania swoich artykułów naukowych do Wydziałowej monografii z cyklu „Debiuty naukowe studentów WOiZ tom. 3”.

Planowany termin wydania monografii,  to wrzesień 2017.

 Zgłoszenia tytułów artykułów można przesyłać do 30 czerwca, na adres anna.stankiewicz-mroz@p.lodz.pl .

Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów do 31.07.2017.

Wymogi redakcyjne.

Publikacja naukowa może być osiągnięciem, zgłoszonym przez studenta przy ubieganiu się o stypendium Rektora.Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność