Sekcja Rekrutacji

Łódź, ul. Radwańska 29
42 6312092

adres strony: http://rekrutacja.p.lodz.pl/

Terminy rekrutacji w roku akademickim 2017/2018