Komunikat dotyczący ogłoszenia terminów konkursów w ramach programu CEEPUS na rok akademicki 2018_2019

Komunikat dotyczący przygotowania ogólnouczelnianego projektu Erasmus+ (2018) na wymianę akademicką (pracowników i studentów) z krajami partnerskimi (poza UE)

Komunikat dotyczący konkursów dla projektów z programu Erasmus+

X edycja konkursu o stypendium naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁ na rok 2018

Dzień informacyjny „Międzynarodowy wymiar programu Erasmus+. Akcje/działania wspierające współpracę polskich uczelni z uczelniami w krajach partnerskich – konkursy 2018”

DZIAŁ SOCJALNY

BHP

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

BIURO PROJEKTÓW

PROFILAKTYKA ANTYKORUPCYJNA