dr inż. Małgorzata Miller
starszy wykładowca
mgr inż. Joanna Mnich
pracownik z zewnątrz
dr inż. Andrzej Polka
pracownik spoza PŁ
mgr inż. Dagna Siuda
asystent naukwoy