dr hab. Agnieszka Baruk
profesor nadzwyczajny
mgr inż. Maria Bieńkowska
pracownik inżynieryjno - techniczny
mgr Monika Bojanowska
starszy referent administracyjny
mgr Michał Bolimowski
starszy specjalista ds. informatyzacji
mgr Ewa Brola
specjalista
mgr Maja Dobkowska
specjalista kierujący zespołem
mgr inż. Marta Gąciarek
starszy specjalista
mgr Izabela Grabowska
starszy specjalista
dr hab. Marianna Greta
profesor nadzwyczajny
mgr Małgorzata Guminiak
starszy specjalista
mgr inż. Elżbieta Klonowska
samodzielny referent
mgr Jacek Komorowski
starszy specjalista ds. informatyzacji
dr Jarosław Lendzion
starszy wykładowca
lic. Małgorzata Makowska
starszy specjalista
dr hab. inż. Marek Matejun
profesor nadzwyczajny
mgr Małgorzata Michalak
kierownik administracyjno - techniczny
Paweł Michalski
pracownik inżynieryjno - techniczny
mgr Edyta Michałowska
samodzielny referent
prof. dr hab. Jacek Otto
profesor zwyczajny
mgr inż. Agnieszka Pękala
starszy specjalista
dr inż. Agnieszka Pietras
starszy wykładowca
Krystyna Pilip
pracownik inżynieryjno - techniczny
Bożena Magdalena Podkocka
specjalista ds. administracji
dr Jerzy Socha
starszy wykładowca
prof. dr hab. Maciej Soin
profesor nadzwyczajny
mgr Wojciech Świekatowski
pracownik inżynieryjno - techniczny
mgr Lidia Wiśniewska
starszy specjalista
dr Jan Żółtowski
starszy wykładowca