Regulamin przyznawania środków finansowych na projekty w ramach “Grantu Dziekana” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 2015.
Załącznik nr 1_Wniosek
Załącznik nr 2_Raport końcowy