Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na studiach stacjonarnych

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na studiach niestacjonarnych

Pełnomocnik Dziekana ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

Pełnomocnik Dziekana ds. transferu technologii

Pełnomocnik ds. studiów obcojęzycznych i wymiany studentów

Wydziałowy koordynator ds. osób niepełnosprawnych

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianej Komisji Funduszu Stypendialnego

Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP

Przedstawiciel Związków Zawodowych Solidarność

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości naukowej

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Własnością Intelektualną

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa Informacji

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej Copy