dr hab. Agnieszka Baruk
profesor nadzwyczajny
dr hab. Marianna Greta
prof. nadzwyczajny
dr Jarosław Lendzion
starszy wykładowca
dr hab. inż. Marek Matejun
Profesor nadzwyczajny
dr inż. Małgorzata Miller
starszy wykładowca
prof. dr hab. Jacek Otto
prof. nadzwyczajny
dr inż. Agnieszka Pietras
starszy wykładowca
dr Jerzy Socha
starszy wykładowca
prof. dr hab. Maciej Soin
profesor nadzwyczajny
dr Jan Żółtowski
st.wykładowca