dr Jarosław Lendzion
starszy wykładowca
mgr Małgorzata Michalak
kierownik administracyjno - techniczny
dr inż. Małgorzata Miller
starszy wykładowca
mgr inż. Joanna Mnich
pracownik z zewnątrz
dr inż. Andrzej Mróz
Pracownik naukowo-dydaktyczny
prof. dr hab. Jacek Otto
profesor zwyczajny
dr inż. Agnieszka Pietras
starszy wykładowca
dr inż. Andrzej Polka
pracownik spoza PŁ
mgr inż. Dagna Siuda
asystent naukwoy
dr Jerzy Socha
starszy wykładowca
prof. dr hab. Maciej Soin
profesor nadzwyczajny
dr Jan Żółtowski
starszy wykładowca