dr hab. Agnieszka Baruk
profesor nadzwyczajny
Sylwia Binkiewicz
przedstawiciel studentów z ramienia Samorządu
mgr Monika Bojanowska
starszy referent administracyjny
mgr Michał Bolimowski
Starszy spec.ds.informatyzacji
mgr Ewa Brola
specjalista
mgr Maja Dobkowska
Specjalista Kierujący Zespołem
mgr inż. Marta Gąciarek
starszy specjalista
dr hab. Marianna Greta
prof. nadzwyczajny
mgr Małgorzata Guminiak
starszy specjalista
dr Jarosław Lendzion
starszy wykładowca
lic. Małgorzata Makowska
Starszy specjalista
dr hab. inż. Marek Matejun
Profesor nadzwyczajny
mgr Edyta Michałowska
samodzielny referent
dr inż. Małgorzata Miller
starszy wykładowca
prof. dr hab. Jacek Otto
prof. nadzwyczajny
mgr inż. Agnieszka Pękala
starszy specjalista
dr inż. Agnieszka Pietras
starszy wykładowca
Bożena Magdalena Podkocka
specjalista ds. administracji
dr Jerzy Socha
starszy wykładowca
prof. dr hab. Maciej Soin
profesor nadzwyczajny
dr Jan Żółtowski
st.wykładowca