Tryb przeprowadzenia czynności doktorskich na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

Załącznik nr 1 Wykaz dorobku naukowego

Załącznik nr 2_Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i papierowej rozprawy doktorskiej

 

Rok 2016

Praca doktorska – mgr inż. Bartosz Zamara

– Recenzja 1

– Rezenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska – mgr inż. Sylwia Flaszewska

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska – mgr inż. Grzegorz Wesołowski

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Streszczenie w języku polskim

– Streszczenie w języku angielskim

 

Praca doktorska – mgr Daniel Chudzik

– Recenzja 1

– Recenzja 2

– Autoreferat

 

 

Rok 2014

Praca doktorska – mgr inż. Justyna Żywiołek

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska – mgr inż. Maria Rybaczewska

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska – mgr Małgorzata Pleskot

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska – mgr inż. Dorota Wolak

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Praca doktorska – mgr inż. Grzegorz Olszewski

– Recenzja

– Recenzja

– Uchwała o nadaniu stopnia

 

Rok 2013

DoktorantTytuł rozprawyPromotorRecenzenciDyscyplina
Dr inż. Jacek Nazdrowicz

 

Role i kompetencje menedżerów średniego szczebla w zarządzaniu strategicznym bankiem komercyjnym
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
Prof. dr hab. Józef Penc
Nauki o zarządzaniu
Dr Katarzyna Żykwińska-Rouba

 

Modele wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu ochrona środowiska w gminie
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. Elżbieta Weiss, prof. UO
Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski
Nauki o zarządzaniu
Dr Agnieszka Gądzia

 

Determinanty rozwoju zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych w wyższych uczelniach technicznych
Dr hab. Elżbieta Jędrych, prof. PŁ
Dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Prof. dr hab. Czesław Sikorski
Nauki o zarządzaniu
Dr inż. Sebastian Białoskurski

 

Marketing lateralny w procesie kształtowania wizerunku produktów spożywczych
Dr hab. Agnieszka Baruk, prof. PŁ
Dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska
Nauki o zarządzaniu