Regulamin finansowania dzieł i postepowań ze środków Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, zaakceptowany przez Komisję Nauki w dniu 30.11.2016 r.