Lp.Tytuł projektuKierownik projektuData rozpoczęcia realizacji projektuTermin zakończeniaInstytucja finansującaNazwa programu
1Polityka wspierania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – analiza uwarunkowań i ocena realizacjidr Robert Piotr Stanisławski2008-06-102011-05-09MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 34
2Związki partnerskie jako sposób podnoszenia konkurencyjności firm sektora MSP w regionach głębokiej restrukturyzacjidr hab. Anna Iwona Adamik2008-06-122012-05-11MNiSWInny program
3Zarządzanie relacjami strategia-struktura organizacyjna w przedsiębiorstwach wysokich technologiidr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska2008-06-142011-04-11MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 34
4Zarządzanie portfelem marek lokalnych przez inwestorów francuskich w Polscedr hab. Magdalena Ewa Grębosz2009-05-072010-11-06MNiSWInny program (projekt własny)
5Uwarunkowania zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwieprof. dr hab. Stefan Lachiewicz2009-05-212012-05-31MNiSWInny program (projekt promotorski)
6Fundusze strukturalne a budowa potencjału ewaluacyjnego w regionach – doświadczenia regionów w Unii Europejskiej i wnioski dla Polskidr Aleksandra Januszkiewicz2009-06-302011-12-29MNiSWInny program (projekt własny)
7Uwarunkowania zarządzania innowacjami marketingowymi jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w sektorze e-commercedr hab. Grzegorz Maciej Szymański2009-10-282012-10-27MNiSWInny program (projekt habilitacyjny)
8Ocena uwarunkowań logistycznych małych przedsiębiorstw produkcyjnych – wpływ logistycznej sprawności produktu i jej rola w strategiach logistycznych badanych firmprof. dr hab. Jerzy Bolesław Lewandowski2010-01-012013-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
9Opracowanie i wdrożenie predefiniowanej aplikacji bizess intelligence dla sektora bankowego, wykorzystującej najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu operacjami bankowymidr Iwona Monika Staniec2010-02-162011-04-04MNiSWInny program (projekt celowy)
10Uwarunkowania rozwoju i ekspancji polskich sieci partnerskichdr Artur Bernard Olczak2010-03-152013-03-14MNiSWInny program (projekt habilitacyjny)
11Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstwdr Robert Janusz Blażlak2010-04-082013-07-05MNiSWInny program (projekt własny)
12Absorpcja innowacji personalnych w organizacjach.Uwarunkowania -pomiar-sterowaniedr hab. Elżbieta Maria Jędrych2010-04-162013-01-31MNiSWInny program (projekt własny)
13Efektywność działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwdr Marek Martin2010-07-122013-07-11MNiSWInny program (projekt habilitacyjny)
14Czynniki i metody rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w firmach małej i średniej wielkościprof. dr hab. Stefan Lachiewicz2010-11-042013-11-03MNiSWInny program (projekt własny)
15Uwarunkowania rozwoju proekologicznej działalności marketingowej na rynku usług ekoagroturystycznych w Polscedr Iwona Magdalena Wilk2010-11-122012-11-11MNiSWInny program (projekt własny)
16Adaptacja przedsiębiorstw do głębokich zmian w otoczeniu zewnętrznymdr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska2011-01-012014-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
17Determinanty i dynamika kooperencji w rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologiidr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska2011-05-272014-05-26MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
18Zarządzanie sieciowe w sektorze biotechnologiidr Maria Jadwiga Woźniak-Malczewska2011-05-272013-05-26MNiSWInny program (projekt własny)
19Efektywność działania administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie łódzkimdr Mirella Elżbieta Barańska-Fischer2011-05-302014-05-29MNiSWInny program (projekt habilitacyjny)
20Liberalizacja jako czynnik warunkujący dotychczasowy stan i perspektywy rozwoju energetyki cieplnej (ciepłownictwa systemowego) w Polsce w kontekście unijnych wymagań w zakresie ochrony środowiska i klimatuprof. dr hab. Andrzej Tadeusz Szablewski2011-06-132014-06-12MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki); konkurs 40
21Teoria i praktyka ewaluacji w organizacjach non-profitdr Aleksandra Januszkiewicz2011-07-182014-01-17MNiSWProjekt badawczy własny (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki)
22Determinanty i metodyka doboru marek partnerskich w projektach co-brandingowychdr hab. Magdalena Ewa Grębosz2011-12-012015-02-28NCNInny program (SONATA)
23Zarządzanie wykorzystaniem instrumentów wspierania rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa- kontekst strategicznydr hab. Marek Zdzisław Matejun2011-12-012014-12-31NCNInny program (SONATA)
24Diagnoza czynników wpływających na sprawność zarządzania w wybranych organizacjachdr Iwona Monika Staniec2012-01-012014-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
25Marketing międzynarodowy i zarządzanie markądr hab. Magdalena Ewa Grębosz2012-01-012014-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
26Analiza i ocena warunków pracy z niepełnosprawnymi w regionie łódzkimprof. dr hab. Jerzy Bolesław Lewandowski2013-01-012017-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
27Badania przenośnych ekranów dźwiękoizolacyjnych chroniących przed hałasem emitowanym przez maszyny robocze do prac ziemnychdr Marianna Danuta Kazimierska-Grębosz2013-01-012013-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
28Determinanty rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i regionu a proces zmniejszania dysproporcji gospodarczo- społecznychprof. dr hab. Jacek Cezary Otto2013-01-012017-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
29Komputerowe wspomaganie ortez i protez kończyn dolnych i górnychprof. dr hab. Ryszard Grądzki2013-01-012015-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
30Strategia inwestowania w kapitał ludzki i społeczny w organizacjach gospodarczychdr Anna Jadwiga Stankiewicz-Mróz2013-01-012016-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
31Wpływ Global Sourcing na funkcjonowanie przedsiębiorstwdr Barbara Katarzyna Galińska2013-01-012018-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
32Wychowanie patriotyczne w szkołach łódzkich w okresie XX wieku (ZNH)prof. dr hab. Krzysztof Baranowski2013-01-012016-12-30MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
33Zarządzanie Innowacyjne przedsiębiorstwamidr hab. Małgorzata Jolanta Golińska-Pieszyńska2013-01-012016-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
34Zarządzanie relacjami firma – partnerzy z otoczenia biznesowego na rynku usługprof. dr hab. Jacek Cezary Otto2013-01-012017-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
35Zarządzanie wiedzą chronioną w obszarach niszowychdr Andrzej Stanisław Masiarek2013-01-012016-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
36Analiza stabilności migracji wartości przedsiębiorstw w czasiedr Dariusz Andrzej Siudak2013-01-022015-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
37Zmiany w kształtowaniu się zależności pomiędzy strefą realną a sektorem finansowym na tle doświadczeń po kryzysie w 2007 r.dr Agnieszka Ścianowska2013-01-022015-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
38Koncepcja „open innovation” w małych i średnich przedsiębiorstwach – modele, trendy i uwarunkowania rozwojudr Robert Piotr Stanisławski2013-07-092017-05-08NCNOPUS; edycja 4
39Zarządzanie ryzykiem kadrowym w publicznych szkołach wyższych (na podstawie uczelni z regionu łódzkiego)Karolina Zofia Kapuścińska2013-07-162015-07-15NCNPRELUDIUM; edycja 4
40Analiza aeroakustyczna kształtu skrzydeł różnych gatunków sówdr Joanna Maria Kopania2014-01-012017-12-29MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
41Dynamika interakcjidr hab. Zbigniew Wiśniewski2014-01-012017-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
42Hałas komunikacyjny w dużych miastach (na przykładzie Łodzi)dr Marianna Danuta Kazimierska-Grębosz2014-01-012018-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
43Koncepcje i kierunki rozwoju metod ilościowych w naukach o zarządzaniudr Iwona Monika Staniec2014-01-012016-12-30MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
44Zarządzanie nowoczesnymi przedsiębiorstwami: strategie, struktury, przywództwodr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska2014-01-012016-12-30•MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
45Integracja narzędzi rachunkowości zarządczej w program redukcji kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnymdr hab. Zbigniew Marian Leszczyński2014-01-022016-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
46Adekwatność dochodowa, redystrybucja oraz efektywność w systemach emerytalnych. Analiza porównawcza z wykorzystaniem metod ilościowychdr hab. Filip Fryderyk Chybalski2014-02-172017-02-16NCNOPUS; edycja 5
47Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach wysokich technologiidr Sylwia Flaszewska2014-02-182016-02-17NCNPRELUDIUM; edycja 5
48Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na kreowanie wartości przedsiębiorstwadr Dariusz Andrzej Siudak2014-07-222017-07-21NCNOPUS; edycja 6
49Prosumpcja jako forma kształtowania relacji z nabywcą finalnym – ujęcie modelowedr hab. Agnieszka Baruk2014-07-222017-07-21NCNOPUS; edycja 6
50Nowoczesne techniki modelowania 3D dla potrzeb bionikiprof. dr hab. Ryszard Grądzki2015-01-012018-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
51Struktura organizacyjna jako instrument zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach high-techdr Sylwia Flaszewska2015-01-012015-12-30MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
52Uwarunkowania i konsekwencje procesów kształtowania dynamicznej lokalizacji małej firmymgr inż. Michał Witold Nowicki2015-01-012016-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
53Ryzyko współpracy w procesie przedsiębiorczości technologicznejdr Iwona Monika Staniec2015-02-202017-08-19NCNOPUS; edycja 7
54Internetowy system wspomagający identyfikację i terapię wad wymowy w grupie dzieci w wieku przedszkolnymdr Maciej Szczepańczyk2015-04-012016-12-31NCBRProgram Innowacje Społeczne
55Determinanty rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starośćdr Edyta Ewa Marcinkiewicz2015-07-142018-01-13NCNSONATA; edycja 8
56Kapitał relacyjny przedsiębiorstw a ich odporność na kryzysdr Anna Aleksandra Walecka2015-07-142018-07-13NCNSONATA; edycja 6
57Człowiek (człowieczeństwo) w ujęciu fenomenologii realistycznejprof. dr hab. Krzysztof Baranowski2016-01-012018-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
58Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi w warunkach gospodarki sieciowejdr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska2016-01-012018-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
59Zastosowania metod ilościowych w ocenie efektywności i skuteczności w procesach zarządzaniadr Edyta Ewa Marcinkiewicz2016-01-012018-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
60Prognozowanie rynku energii przy użyciu sztucznych sieci neuronowychdr Tomasz Jasiński2016-01-022018-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
61Wpływ dostosowań fiskalnych w państwach UE na wzrost gospodarczy i na nierwówności dochodowedr Iwona Wojciechowska-Toruńska2016-01-022018-12-31MNiSWdotacja na utrzymanie potencjału badawczego
62Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwachdr hab. Marek Zdzisław Matejun2016-02-182019-02-17NCNOPUS; edycja 9
63Nostalgia w zarządzaniu markądr hab. Magdalena Ewa Grębosz2016-02-252019-02-24NCNOPUS; edycja 9
64Strategia relacyjna sensu largo przedsiębiorstw funkcjonujących w Polscedr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska2016-03-032018-03-02NCNOPUS; edycja 9