(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa Informacji

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Własnością Intelektualną

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami

(Polski) Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. sprawozdawczości naukowej

Przedstawiciel Związków Zawodowych Solidarność

Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP

Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianej Komisji Funduszu Stypendialnego

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Wydziałowy koordynator ds. osób niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. studiów obcojęzycznych i wymiany studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. transferu technologii

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji Wydziału

Pełnomocnik Dziekana ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na studiach niestacjonarnych

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na studiach stacjonarnych