Aktualności
Prezes Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu ogłasza III Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską /licencjacką z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji.
Celem konkursu jest popularyzacja problematyki marketingu, handlu lub konsumpcji w środowisku akademickim jako zagadnień kluczowych dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki, a także zachęcanie studentów do podejmowania i zgłębiania problematyki związanej z przedmiotem niniejszego konkursu oraz integracja środowiska marketingowego wśród osób kończących studia ekonomiczne i rozpoczynających swoją karierę zawodową.
Prace konkursowe należy przesyłać do 31 października 2017 r.


Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność