Kierownik: mgr Maja Dobkowska

Adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266

Telefon: (42) 631 36 89

Adres e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl


Pracownicy:

 • mgr Adriana Balter

  pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia niestacjonarne I- ego stopnia: Zarządzanie; Zarzadzanie i inżynieria produkcji; Inżynieria bezpieczeństawa pracy; Inżynieria zarządzania. Studia niestacjonarne II- ego stopnia: Zarządzanie; Zarzadzanie i inżynieria produkcji.

 • mgr Ewa Brola

  pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I- ego stopnia: Inżynieria bezpieczeństawa pracy; Zarządzanie i inżynieria Produkcji. Srudia stacjonarne II- ego stopnia: Zarządzanie i inżynieria Produkcji.

 • mgr Małgorzata Guminiak

  pracownik administracji, obsługa procesu kształcenia- studia stajonarne

 • mgr Edyta Michałowska

  pracownik administracji, obsługa procesu kształcenia- studia niestajonarne

 • mgr inż. Marta Gąciarek

  pracownik administracji, dyplomowanie, absolwenci

 • mgr Izabela Grabowska

  pracownik administracji, obsługa sekretariatu Dziekana

 • mgr Joanna Jaworska-Podębska

  pracownik administracji

 • admin

  pracownik administracji

 • mgr Elżbieta Olszewska

  pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I- ego stopnia Europeistyka; Zarządzanie lic, Zarządzanie inż; Inżynieria Zarządzania; Zarządzanie- Management. Studia stacjonarne II- ego stopnia Zarządzanie.

 • admin

  pracownik administracji

 • mgr Małgorzata Zylberberg

  pracownik administracji, pomoc materialna i stypendia

 • mgr Justyna Lotka

  pracownik administracji, studia podyplomowe, przewody doktorskie, badania projakościowe

 • mgr Maja Dobkowska

  Specjalista Kierujący Zespołem