Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami – prof. dr hab. Andrzej Szablewski

Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami – dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. PŁ,
Z-ca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami – dr inż. Grzegorz Bogusławski,

Zakład Podstaw Techniki i Ekologii Przemysłowej, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, tel./fax. 042 631 37 67,
p.o. Kierownika Zakładudr inż. Grzegorz Bogusławski,
Laboratorium Podstaw Techniki i  Ekologii Przemysłowej, ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź, tel./fax. 042 631 37 67,
Zakład Nauk Humanistycznych, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, tel./fax. 042 631 36 84/ 637 09 67,
Zakład Ekonomii, ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź, tel./fax. 042 631 32 91,


Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szablewski

Adres: 90-924 Łódź Wólczańska 215

Telefon: 42 631 37 67, 42 631 32 91

Faks: 42 631 37 67, 42 631 32 91

Adres e-mail: ekonomia@info.p.lodz.pl

URL: http://www.oizet.p.lodz.pl/insizt/


Pracownicy: