Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego,

ul. Wólczańska 215 (budynek B-9), 90-924 Łódź,

sekretariat – pokój 28 (parter)


Kierownik: prof. dr hab. Jacek Otto

Adres: 90-924 Łódź ul. Wólczańska 215

Telefon: 042 631 36 81

Faks: 042 631 28 62

Adres e-mail: kieimm@info.p.lodz.pl

URL: http://kieimm.p.lodz.pl


Pracownicy: