Oferujemy: -studia licencjackie na kierunku „Europeistyka” -dwie specjalności na kierunku Zarządzanie (studia magisterskie): – Zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi – Biznes międzynarodowy Prace dyplomowe:Pracownicy Katedry kierują pracami dyplomowymi – licencjackimi oraz magisterskimi – w zakresie m.in. marketingu międzynarodowego, marketingu usług, integracji europejskiej. Więcej tematów i obszarów dyplomowania na stronie. Działalność naukowa:Pracownicy Katedry prowadzą prace naukowo-badawcze w zakresie dwóch obszarów: marketingu międzynarodowego oraz procesu integracji europejskiej. Działalność studencka:Przy Katedrze Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego działają dwa koła naukowe: -Koło Naukowe Młodych Managerów w Unii Europejskiej „Euromanager” -Koło Naukowe „EuroYouth”


Kierownik: prof. dr hab. Jacek Otto

Adres: 90-924 Łódź ul. Wólczańska 215

Telefon: 042 631 36 81

Faks: 042 631 28 62

Adres e-mail: kieimm@info.p.lodz.pl

URL: http://kieimm.p.lodz.pl


Pracownicy: