ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • analiza i opiniowanie wniosków o uruchomienie studiów podyplomowych;
  • analiza i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w programach studiów przygotowanych przez Komisję ds Jakości;
  • analiza i opiniowanie propozycji zmian w programach i planach studiów zgłaszanych przez pracowników, kierowników jednostek;
  • analiza i opiniowanie zmian w kartach przedmiotów zgłaszanych przez kierowników przedmiotów;
  • kontrola nad poprawnością macierzy kształcenia na poszczególnych kierunkach;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

 

Terminarz posiedzeń komisji w roku akad. 2016/2017:

–     26.10.2016 r.
–     30.11.2016 r.
–     14.12.2016 r.
–     11.01.2017 r.
–     22.02.2017 r.
–     22.03.2017 r.
–     26.04.2017 r.
–     31.05.2017 r.
–     28.06.2017 r.


Kierownik: dr inż. Agnieszka Pietras


Pracownicy: