ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • analiza i opiniowanie wniosków o uruchomienie studiów podyplomowych;
  • analiza i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w programach studiów przygotowanych przez Komisję ds Jakości;
  • analiza i opiniowanie propozycji zmian w programach i planach studiów zgłaszanych przez pracowników, kierowników jednostek;
  • analiza i opiniowanie zmian w kartach przedmiotów zgłaszanych przez kierowników przedmiotów;
  • kontrola nad poprawnością macierzy kształcenia na poszczególnych kierunkach;
  • inne czynności wskazane przez Dziekana.

Terminarz posiedzeń komisji w roku akademickim 2017/2018: 27.09.2017 r. 25.10.2017 r. 22.11.2017 r. 20.12.2017 r. 24.01.2018 r. 28.02.2018 r. 28.03.2018 r. 25.04.2018 r. 23.05.2018 r. 20.06.2018 r. 26.09.2018 r.


Kierownik: dr inż. Agnieszka Pietras


Pracownicy: