ZAKRES DZIAŁANIA KOMISJI:

  • prowadzenie procesu rekrutacji pracowników Wydziału.

ZMIENNY SKŁAD KOMISJI:

  • osoba kierująca jednostką zatrudniającą,
  • osoba wyznaczona przez dziekana, reprezentująca tą samą lub pokrewną dyscyplinę nauki, w obrębie której prowadzona jest rekrutacja pracownika,
  • osoba wyznaczona przez dziekana, reprezentująca tą samą lub pokrewną dyscyplinę nauki, w obrębie której prowadzona jest rekrutacja pracownika.

Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski


Pracownicy: