Terminarz posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017/2018
-11.10.2017 r.
-08.11.2017 r.
-06.12.2017 r.
-10.01.2018 r.
-14.02.2018 r.
-14.03.2018 r.
-11.04.2018 r.
-09.05.2018 r.
-06.06.2018 r.
-04.07.2018 r.
-12.09.2018 r.

Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ

Adres: 94-924 Piotrkowska 266

Telefon: 42 631 37 68

Faks: 42 631 38 74

Adres e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl


Pracownicy: