Regulamin przyznawania środków finansowych na projekty w ramach „Grantu Dziekana” na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej 2016.

Załącznik nr 1_Wniosek

Załącznik nr 2_Raport końcowy