Katedra Zarządzania

Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

Wydział Organizacji i Zarządzania

Dziekanat