Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa Informacji

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Własnością Intelektualną

Pełnomocnik Dziekana ds. Zarządzania Projektami

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Gospodarką

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. Sprawozdawczości Naukowej

Przedstawiciel Związków Zawodowych Solidarność

Przedstawiciel Związków Zawodowych ZNP

Przedstawiciel Wydziału w Uczelnianej Komisji Funduszu Stypendialnego

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik ds. Studiów Obcojęzycznych i Wymiany Studentów

Pełnomocnik Dziekana ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich – studia niestacjonarne

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich – studia stacjonarne