DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ
tel. (42) 631 37 68

Godziny przyjęć dla pracowników i studentów:

3 wtorek miesiąca 10.00-12.00

 

PRODZIEKAN DS. NAUKI i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
dr hab. inż Marek Matejun
tel. (42) 631 33 68

 

PRODZIEKAN DS. EDUKACJI
dr Anna Stankiewicz-Mróz
tel. (42) 631 37 51PRODZIEKAN DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU
dr inż. Maciej Bielecki
tel. (42) 631 33 68

 


PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH
dr inż. Aleksandra Makowska
tel. (42) 631 37 51

 

Sekretariat Dziekana
mgr Izabela Grabowska
tel. (42) 631 37 68
tel/ fax (42) 631 38 74
email: deanmngmt@adm.p.lodz.pl

Godziny przyjęć:
8.00 – 15.00
poniedziałek – piątek