Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ posiada 26 letnie doświadczenie w kształceniu studentów. Prowadzimy studia na  kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji, Inżynieria bezpieczeństwa pracy, Zarządzanie, Inżynieria zarządzania oraz Europeistyka. Na wszystkich kierunkach inżynierskich kształcenie odbywa się w oparciu o profil praktyczny, który służy zdobywaniu przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych cenionych na rynku pracy.

Wspólnie z Centrum Kształcenia Międzynarodowego prowadzimy studia anglo i francuskojęzyczne na kierunku Managment oraz Inżynieria zarządzania.

Siedziba Wydziału Organizacji i Zarządzania mieści się w zabytkowym kompleksie pałacowym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 266.

Od 2003 roku Wydział dysponuje także powierzchniami dydaktycznymi w budynku przy ul. Wólczańskiej 215. Wydział posiada własną bibliotekę, która gromadzi literaturę naukową głównie z zakresu organizacji i zarządzania oraz dziedzin pokrewnych. Księgozbiór aktualnie liczy 14 790 woluminów książek.

Wydział od 1997 posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W latach 1998 – 2016 stopień doktora nauk ekonomicznych nadano łącznie 80 osobom.

O rozwoju Wydziału świadczy liczba studentów, biorąc pod uwagę wszystkie formy i poziomy studiów aktualnie na Wydziale studiuje 2000 osób. Łącznie w latach 1996 – 2016 studia na Wydziale ukończyło blisko 13 080 absolwentów.

Wydział Organizacji i Zarządzania jest bardzo aktywny na polu współpracy międzynarodowej,  która polega na realizacji wspólnych projektów badawczych, wymianie studentów i wykładowców oraz organizowaniu konferencji. Wydział uczestniczy w programach wymiany studentów Tempus, Sokrates, Erasmus oraz Multiregional International Business Program, Pays d’Europe Centrale et Orientale MIBP i MIBP Peco, które wspomagają system kształcenia studentów i wzbogacają program nauczania.

Pracownicy Wydziału wykazują wysoką aktywność w pozyskiwaniu grantów badawczych. Efektem realizowanych prac badawczych są publikacje naukowe. Łącznie w roku akademickim 2014-2015 wydano 223 publikacje, w tym: monografie oraz publikacje w czasopismach z list A, B i C.

Jedną z atrakcyjnych ofert naszego Wydziału jest możliwość zdobycia podwójnego dyplomu ukończenia studiów I oraz II stopnia. Podwójny dyplom obejmuje studia na dwóch uczelniach wyższych równolegle. Podpisaliśmy umowy o podwójnym dyplomowaniu z uczelniami: Francji, Niemiec i Ukrainy.

Do współpracy zapraszamy specjalistów przedsiębiorców, doświadczonych praktyków. Dążymy do tego, by studenci naszego Wydziału już w trakcie studiów mieli kontakt z jak największą liczbą pracodawców i praktyków biznesu.

Na Wydziale wdrożono program „Diamentowa Praktyka”, którego celem jest umożliwienie wyróżniającym się studentom Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej udziału w programie intensywnego rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy przy udziale wiodących podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego.

Program „Diamentowa praktyka” jest przeznaczony dla wyróżniających się studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Studenci odbywający praktyki w ramach programu „Diamentowa praktyka” mają zagwarantowane wynagrodzenie ze strony Partnerów programu.

Wydział może poszczycić się certyfikatem ISO 9001 z zakresu realizacji procesów naukowo-badawczych, kształcenia i działalności usługowej, jako jedyny z wydziałów Politechniki Łódzkiej.

Politechnika Łódzka oraz nasz Wydział plasują się w czołówkach ogólnopolskich, edukacyjnych rankingów szkół wyższych oraz kierunków ekonomicznych.

Ogólnopolski ranking wszystkich uczelni akademickich w Polsce:

Politechnika Łódzka na 11 miejscu.

Ogólnopolski ranking uczelni technicznych w Polsce:

Politechnika Łódzka na 4 miejscu.

Miejsce 1 wśród preferencji pracodawców z woj. łódzkiego.

Ogólnopolski ranking kierunku zarządzanie w Polsce:

Politechnika Łódzka – Wydział Organizacji i Zarządzania na:

3 miejscu wśród uczelni technicznych,

8 w Polsce wśród 54 zestawionych w rankingu.

 

PRZYGOTUJEMY Cię do przyszłej pracy zawodowej!

Z NAMI zdobędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii, logistyki, zarządzania i marketingu!

U NAS dowiesz się co ma wpływ na kształtowanie się rynku pracy i jak być kompetentnym pracownikiem!

Zawsze oferujemy nowoczesne i atrakcyjne programy studiów!