AKTY PRAWNE

Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego przy przyjmowaniu na studia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Nr 4/2016 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 18 maja 2016 roku Zasady przyjęć laureatów konkursów ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2017-2018

Uchwała Nr 5/2016 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 18 maja 2016 r.  Zasady przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018

Uchwała Nr 15/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 27 maja 2015 roku Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2016-2018

Uchwała Nr 18/2015 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 23 września 2015 r. Regulamin studiów w Politechnice Łódzkiej

Zakres rozmów kwalifikacyjnych

Harmonogramy

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego obowiązujący przy przyjmowaniu na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) rozpoczynające się w semestrze zimowym – I etap rekrutacji

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018

Opłaty

Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018

Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia drugiego stopnia

 

Opłaty za studia niestacjonarne obowiązujące w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2017/2018

WydziałKierunek studiówRodzaj studiówRekrut. 2017/18
Zarządzania i Inżynierii Produkcji
zarządzanie i inżynieria produkcjidrugiego stopnia2 399,00
zarządzanie2 199,00
zarządzanie i inżynieria produkcjipierwszego stopnia (inżynierskie)2 399,00
inżynieria bezpieczeństwa pracy2 445,00
inżynieria zarządzania2 198,00

Opłatę za semestr student wnosi na rachunek bankowy Uczelni odpowiednio: za semestr zimowy do 31 października, za semestr letni  do 31 marca lub w czterech równych ratach odpowiednio: za semestr zimowy w terminach do 31 października, 15 listopada,  15 grudnia, 15 stycznia oraz za semestr letni w terminach do 31 marca, 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca.