Rejestracja w programie Microsoft Imagine następuje w oparciu o formularz zgłoszeniowy, obowiązkowo potwierdzony w dziekanacie (dotyczy studentów) i dostarczony administratorowi systemu (pok.44 lub skrzynka na zgłoszenia umieszczona przy w/w pokoju).Poprzednie ogłoszenie