Piątek 25.05.18 | Kalendarz Kontakt

dr inż. Andrzej Masiarek

Stanowisko uczelniane: adiunkt

Adres: Piotrkowska 266, 90-361 Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 042 631 36 73

E-mail: anmas@p.lodz.pl



Środa 10 – 12