Komunikaty wydziałowe

Wszelkie podania należy złożyć do końca semestru 18.02.2018

(można złożyć osobiście w dziekanacie lub do skrzynki przed dziekanatem)

 

Przypominam, iż brak uregulowanych zaległości finansowych będzie skutkował brakiem rejestracji na semestr letni.

Proszę zwrócić uwagę na obowiązujące od semestru zimowego 17/18 limity punktowe i zasady rejestracji  – PUNKTY, ROZLICZENIA, PRZEDMIOTY.

 

PRACA DYPLOMOWA:

  • podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej/ powtarzanie ostatniego semestru należy składać do 18.02.2018 – obowiązuje jeden formularz – PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ
  • praca dyplomowa musi uzykać zaliczenie u promotora do 18.02.2018 (uzykanie wpisu zal od promotora)
  • przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej można uzyskać jeden raz w okresie trwania studiów na danym poziomie i programie studiów  (REGULAMIN STUDIÓW § 33 pkt.8)


Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność