PRAKTYKI – PREZENTACJA

Porozumienie w sprawie organizacji i prowadzenia praktyk studenckich studentów PŁ

Sprawozdanie z praktyki studenckiej_PDF

Sprawozdanie z praktyki studenckiej_DOC

 

Informacje dla praktykantów

Wszelkie informacje są dostępne tutaj (proszę się zalogować na platformie Wikamp po kliknięciu w link)

Regulamin programu „Diamentowa Praktyka”

Skrócony opis programu „DIAMENTOWA PRAKTYKA”-edycja druga

Formularz aplikacyjny

  1. Studenci studiów stacjonarnych (dziennych) zaliczają praktyki u mgr. M. Nowickiego 
  2. Studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) zaliczają praktyki u dr hab. Anny Adamik 

 

Zaświadczenia dot. ubezpieczenia (OC,NNW) dla pracodawców oferujących praktyki, można otrzymać w Siedzibie Fundacji, Żeromskiego 116 bud.A28 pok. 211 lub 204 po uprzednim przedstawieniu dowodu opłaty ubezpieczenia.

Kontakt: tel. 6312147 lub e-mail: fundacja@info.p.lodz.pl