Środa 26.07.17 | tydzień parzysty Kontakt

Stypendia i pomoc socjalna

INFORMACJE dot. Pomocy Materialnej w Poliechnice Łódzkiej

Członkowie Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej

dr inż Joanna Kopania

Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej

dr Anna Szmit

Samorząd mieści się w budynku D3, II wejście (Baner na drzwiach z napisem Wydziałowa Rada Studentów), pok. 8,

Dziekanat Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ

Pokój 46
ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź
tel. 42 631 33 69

mgr Małgorzata Zylberberg malgorzata.zylberberg@p.lodz.pl

Poniedziałek: 

Wtorek: 

Środa: nieczynne

Czwartek: 

Piątek:

Soboty w roku akademickim 2017/2018: będą podane

 

Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką

(przed złożeniem w dziekanacie  należy wcześniej zaopiniować przez WRS).