Bez kategorii

Aplikacje do programu od 1 września do 1 listopada każdego roku dla kandydatówplanujących rozpocząć studia magisterskie w Niemczech w semestrze zimowym roku następnego

Program stypendialny obejmuje m.in. dwu i pół letnie studia magisterskie na uniwersytecie w Kolonii, Niemieckiej Akademii Wychowania Fizycznego w Kolonii (Deutsche Sporthochschule) lub na Politechnice Akwizgrańskiej (RWTH Aachen)… więcej .Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność