Komunikaty wydziałowe

Dla studentów w ramach dziedziny “Management” przewidziane jest 1 miejsce do Rostowa (Rosja) Southern Federal University. Zainteresowanych studentów prosimy o kontakt z dr inż. Piotrem Józwiakiem (piotr.jozwiak@p.lodz.pl). Studenci otrzymują stypendium z programu Erasmus+.

Mobilność Studentów do krajów partnerskich w celu realizacji studiów jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego z programu Erasmus+ nr 2017-1-PL01-KA107-036913. Projekt jest koordynowany przez Sekcję Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych (SMPE), działającą w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Szczegółowe informacje w załączniku.Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność