Wydarzenia
W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Rady Programowej zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu „Trendy w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi”. Organizatorem Konferencji jest Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej oraz Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”. Temat tegorocznej Konferencji, która odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2017 roku to „Nowe oblicza zarządzania kadrami i przywództwa organizacyjnego”.
Celem konferencji jest wymiana poglądów oraz prezentacja wyników badań na temat kierunków zmian zachodzących w poszczególnych obszarach funkcjonalnych zarządzania kadrami oraz modelach przywódczych wynikających z globalizacji oraz dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zachodzące zmiany ekonomiczne, społeczno-demograficzne i kulturowe pociągają za sobą nowe wyzwania wobec funkcji HR.


Poprzednia aktualnośćKolejna aktualność