Funkcje:
Godziny przyjęć:

wtorki 12:00 – 14:00 pok. 19

Godziny konsultacji w sesji:

24 czerwca 2017 (sobota) godz. 16:30 – 17:00 pok. 19 LODEX

12 września 2017 (wtorek) godz. 10:00 – 12:00 pok. 19 LODEXObszary badawcze: