Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:
Godziny przyjęć:

TERMINY EGZAMINÓW, ZALICZEŃ I KONSULTACJI W SESJI LETNIEJ 2016/2017

STUDIA DZIENNE

„Statystyka opisowa”

Zarządzanie inżynierskie, st. stacjonarne.

Semestr IV, r. ak. 2016/2017

 

28 czerwca godz. 13.00, Aula 329 (egzamin),

5 lipca godz. 12.30, Aula 329 (egzamin),

12 września godz. 12.00, Aula 329 (egzamin).

 

„Statystyka”

GOSPODARKA PRZESTRZENNA,

  1. inżynierskie, st. stacjonarne.

semestr II, stopień I, r. ak. 2016/2017

grupa laboratoryjna 3

 

Zaliczenie laboratorium (na podstawie projektu badania statystycznego).

I termin na ostatnich laboratoriach w semestrze,

II termin do 3 lipca,

III termin do 14 września.

 

grupa laboratoryjna 4 

 

Zaliczenie laboratorium (na podstawie projektu badania statystycznego).

I termin na ostatnich laboratoriach w semestrze,

II termin do 3 lipca,

III termin do 14 września.

 

„Prognozowanie i symulacje”

ZiIP, st. stacjonarne,

II stopnia magisterskie,

specjalność: Zarządzanie Produkcją,

sem. II, r. ak. 2016/2017

grupa lab. 1

 

30 czerwca godz. 18.30-20.00 Oz-334 (Lodex),

12 września godz. 12.00, Aula 329.

 

ZALICZENIA ZALEGŁE Z SEMESTRU ZIMOWEGO

 

Statystyka matematyczna,

ZiIP, studia stacjonarne, inżynierskie, III sem.

(zalegle z semestru zimowego)

 

5 lipca godz. 12.30, Aula 329 (egzamin),

12 września godz. 12.00, Aula 329 (egzamin).

 

Statystyka opisowa,  Zarządzanie licencjat,

studia stacjonarne, III sem.

(zaległe z semestru zimowego)

 

5 lipca godz. 12.30, Aula 329 (egzamin),

12 września godz. 12.00, Aula 329 (egzamin).

 

28 czerwca godz. 13.00, Aula 329 (kolokwium),

6 września godz. 17.00, Oz-334 (Lodex), (kolokwium).

 

 

 

 

STUDIA ZAOCZNE

 

„Prognozowanie i symulacje”

ZiIP, st. niestacjonarne, II stopnia magisterskie,

specjalność: Zarządzanie Jakością,

sem. II, r. ak. 2016/2017

grupa lab. 1 

 

10 września godz. 12.00, K-4.

 

„Prognozowanie i symulacje”

ZiIP, st. niestacjonarne, II stopnia magisterskie,

specjalność: Zarządzanie Logistyką,

sem. II, r. ak. 2016/2017

grupa lab. 1 

 

10 września godz. 12.00, K-4.

 

„Prognozowanie i symulacje”

ZiIP, st. niestacjonarne, II stopnia magisterskie,

specjalność: Zarządzanie Logistyką,

sem. II, r. ak. 2016/2017

grupa lab. 2 

 

10 września godz. 12.00, K-4.

 

„Prognozowanie i symulacje”

ZiIP, st. niestacjonarne, II stopnia magisterskie,

Specjalność: Zarządzanie Produkcją,

sem. II, r. ak. 2016/2017

grupa lab. 1 

 

1 lipca godz. 11.00, K-5,

10 września godz. 12.00, K-4.

 

ZALICZENIA ZALEGŁE Z SEMESTRU ZIMOWEGO

Statystyka matematyczna,

ZiIP, studia niestacjonarne, inżynierskie, III sem.

(zalegle z semestru zimowego)

 

1 lipca godz. 11.00, K-5, (kolokwium),

10 września godz. 12.00, K-4, (kolokwium).

 

Dyżury w sesji letniej:

 

23 czerwca godz. 9.00-10.30, Oz-334 (Lodex),

25 czerwca godz. 10.00-11.30, Oz-334 (Lodex),

30 czerwca godz. 18.30-20.00 Oz-334 (Lodex),

1 lipca godz. 11.00-12.30, K-5,

2  lipca godz. 15.00-16.30, Oz-334 (Lodex),

5 lipca godz. 12.30-14.00, Aula 329,

6 września godz. 17.00-17.30, Oz-334 (Lodex),

10 września godz. 12.00-13.30, K-4.

12 września godz. 10.30-12.00, Oz-334 (Lodex)

12 września godz. 12.00-13.30, Aula 329.Obszary badawcze:

Zainteresowania badawcze:

Metody statystyczne. Analiza danych. Metody ilościowe na rynkach finansowych. Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych. Jakość życia. Metody ilościowe w naukach medycznych. Ekonomia, ekonomika ochrony zdrowia. Ekonometria ochrony zdrowia i ekonometria stosowana.

 

Tematyka dyplomowania:

Metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w analizach gospodarczych.

Dobory prób i skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych.

Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych.

Nowoczesne metody prognozowania cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych.

Jakość życia. Metodyka pomiaru jakości życia (aspekt: ekonomiczny, społeczny i psychiczny).