Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:
Godziny przyjęć:

DYŻURY W SEMESTRZE LETNIM 2017/18 (p. 334, Lodex):

1 marzec  (czwartek) 14.15-15.45,

11 marzec (niedziela) 10.30-12.00,

15 marzec  (czwartek) 14.15-15.45,

25 marzec (niedziela) 11.30-13.00,

29 marzec  (czwartek) 14.15-15.45,

8 kwiecień (niedziela) 10.30-12.00,

12 kwiecień (czwartek) 14.15-15.45,

19 kwiecień (czwartek) 14.15-15.45,

28 kwiecień (niedziela) 17.00-18.30,

13 maj (niedziela) 18.00-19.30,

17 maj (czwartek) 14.15-15.45,

13 maj (niedziela) 18.00-19.30,

26 maj (niedziela) 10.15-11.45,

7 czerwiec (czwartek) 14.15-15.45,

17 czerwiec (niedziela) 14.00-15.30,

21 czerwiec (czwartek) 14.15-15.45.Obszary badawcze:

Zainteresowania badawcze:

Metody statystyczne. Analiza danych. Metody ilościowe na rynkach finansowych. Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych. Jakość życia. Metody ilościowe w naukach medycznych. Ekonomia, ekonomika ochrony zdrowia. Ekonometria ochrony zdrowia i ekonometria stosowana.

 

Tematyka dyplomowania:

Metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w analizach gospodarczych.

Dobory prób i skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych.

Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych.

Nowoczesne metody prognozowania cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych.

Jakość życia. Metodyka pomiaru jakości życia (aspekt: ekonomiczny, społeczny i psychiczny).