Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:
Godziny przyjęć:

konsultacje w semestrze zimowym 2017/2018

wtorek 17.45-19.15  p. 334 Lodex

Terminy egzaminów i zaliczeń w sesji zimowej 2017/2018:

⁂⁂⁂⁂ Studia stacjonarne: ⁂⁂⁂⁂

 

Statystyka matematyczna,

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

studia stacjonarne, inżynierskie,

Semestr III, r. ak. 2017/2018

 

I termin – 26 styczeń (piątek), godz. 10.00, Aula 329 (egzamin),

II termin – 2 luty (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin),

III termin – 16 luty (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin).

 

Statystyka opisowa,

Zarządzanie licencjackie,

studia stacjonarne,

Semestr III, r.  ak. 2017/2018

 

I termin – 26 styczeń (piątek), godz. 12.00, Aula 329 (egzamin),

II termin – 2 luty (piątek), godz. 10.00, Aula 329 (egzamin),

III termin – 16 luty (piątek), godz. 10.00, Aula 329 (egzamin).

 

⁂⁂⁂⁂ Studia niestacjonarne: ⁂⁂⁂⁂

 

Statystyka matematyczna,

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

studia niestacjonarne, inżynierskie,

Semestr III, r. ak. 2017/2018

 

Zaliczenia ćwiczeń w semestrze:

 

19 listopad (niedziela ), godz. 8.00, Oz-332,

{kolokwium Nr 1 z I części materiału},

 

2 grudzień (sobota), godz. 16.00, Aula 329,

{kolokwium Nr 1 (poprawa) z I części materiału},

 

21 styczeń (niedziela), godz. 14.00, Aula 329,

{kolokwium Nr 2 z II części materiału},

 

Zaliczenia ćwiczeń w sesji zimowej:

 

28 styczeń (niedziela), godz. 14.00, Aula 329,

{kolokwium Nr 2 (poprawa) z II części materiału},

 

3 luty (sobota), godz. 10.00, Aula 329,

{kolokwium Nr 1 z całego materiału},

 

17 luty (sobota), godz. 10.00, Aula 329,

{kolokwium Nr 2 z całego materiału}.

 

Zaliczenie laboratorium

(na podstawie projektu badania statystycznego).

I termin na ostatnich laboratoriach w semestrze,

II termin do 3 lutego,

III termin do 17 lutego.

 

Statystyka opisowa,

Zarządzanie inżynierskie,

studia niestacjonarne,

Semestr V, r.  ak. 2017/2018

 

I termin – 28 styczeń (niedziela), godz. 14.00, Aula 329 (egzamin),

II termin – 3 luty (sobota), godz. 10.00, Aula 329 (egzamin),

III termin – 17 luty (sobota), godz. 10.00, Aula 329 (egzamin).

 

Zaliczenie laboratorium

(na podstawie projektu badania statystycznego).

I termin na ostatnich laboratoriach w semestrze,

II termin do 3 lutego,

III termin do 17 lutego.

 

Konsultacje w sesji:

25 styczeń (czwartek) godz. 8.00-10.00, p. 334, Lodex,

28 styczeń (niedziela) godz. 14.00-16.00, Aula 329, Lodex,

2 luty  (piątek) godz. 10.00-12.00, Aula 329, Lodex,

3 luty  (sobota) godz. 10.00-12.00, Aula 329, Lodex,

15 luty (czwartek) godz. 8.00-10.00, p. 334, Lodex,

17 luty  (sobota) godz. 10.00-12.00, Aula 329, Lodex

 

 

 

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

Zainteresowania badawcze:

Metody statystyczne. Analiza danych. Metody ilościowe na rynkach finansowych. Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych. Jakość życia. Metody ilościowe w naukach medycznych. Ekonomia, ekonomika ochrony zdrowia. Ekonometria ochrony zdrowia i ekonometria stosowana.

 

Tematyka dyplomowania:

Metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w analizach gospodarczych.

Dobory prób i skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych.

Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych.

Nowoczesne metody prognozowania cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych.

Jakość życia. Metodyka pomiaru jakości życia (aspekt: ekonomiczny, społeczny i psychiczny).