Funkcje:

  • Dziekanat

    pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia niestacjonarne I- ego stopnia: Zarządzanie; Zarzadzanie i inżynieria produkcji; Inżynieria bezpieczeństawa pracy; Inżynieria zarządzania. Studia niestacjonarne II- ego stopnia: Zarządzanie; Zarzadzanie i inżynieria produkcji.
Godziny przyjęć:Obszary badawcze: