Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 31

Telefon kontaktowy: 42 631 3699Godziny przyjęć:

poniedziałek 10:15-11:45

W sesji:

29.06 11:15-13:00

1.07 8:30-10:00

6.07 11:15-13:00

8.07 8:30-10:00

Terminy egzaminów z inżynierii środowiskowej oraz poprawy zaliczeń:

29.06 13:15

1.07 10:00

6.07 13:15

8.07 10:00

 Obszary badawcze:

środowiskowa ocena cyklu życia produktu (life cycle assessment)

odnawialne źródła energii (renewable energy sources)

zarządzanie środowiskowe (environmental management)

gospodarka odpadami (waste management)

wpływ hałasu na środowisko (noise environmental impact)