Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 31

Telefon kontaktowy: 42 631 3699Godziny przyjęć:

wtorek 12:15-13:45

Tuesday 12:15-13:45

 Obszary badawcze:

środowiskowa ocena cyklu życia produktu (life cycle assessment)

odnawialne źródła energii (renewable energy sources)

zarządzanie środowiskowe (environmental management)

gospodarka odpadami (waste management)

wpływ hałasu na środowisko (noise environmental impact)