Funkcje:
Godziny przyjęć:

W sesji:

4.09 godz. 12:15-14:00

6.09 godz. 11:15-13:00

11.09 godz. 10:15-12:00, 15:00-17:00

13.09 godz. 10:15-12:00

 Obszary badawcze:

środowiskowa ocena cyklu życia produktu (life cycle assessment)

odnawialne źródła energii (renewable energy sources)

zarządzanie środowiskowe (environmental management)

gospodarka odpadami (waste management)

wpływ hałasu na środowisko (noise environmental impact)