Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266

Numer pokoju: 31

Telefon kontaktowy: 42 631 3699Godziny przyjęć:

23.01 12:00-13:45

26.01 8:30-10:30

27.01 9:00-10:00

31.01 13:00-15:00

12.02 13:00-15:00

17.02 9:00-11:00Obszary badawcze:

środowiskowa ocena cyklu życia produktu (life cycle assessment)

odnawialne źródła energii (renewable energy sources)

zarządzanie środowiskowe (environmental management)

gospodarka odpadami (waste management)

wpływ hałasu na środowisko (noise environmental impact)