Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266, 90-361 Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 042 631 36 73

E-mail: anmas@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Czwartek 12 – 14.

Terminy zaliczeń w sesji (I i II cz.): 22.06.17 godz. 10; 28.06.17 godz. 11; 4.07.17 godz. 10; 7.09.17 godz. 10. Zaliczenia odbywają się w aud. OZ2 (ul. Piotrkowska 266); w soboty 24.06.17 godz 10 w OZ 2 i 9.09.17 godz. 10 w OZ3.

Godziny dyżurów w sesji I cz.: 22.06.17 godz. 11:30 – 13:30; 24.06.17 godz. 11 – 13; 28.06.17 godz. 12 -14; sesja II cz.: 4.09.17 godz. 11:30 – 13:30; i 9.09.17 godz. 11- 13.Obszary badawcze:

 1. Budowa strategii firmy w oparciu o rozwój wiedzy
 2. Rola informacji i innowacji w logistyce.
 3. Systemy zarządzania bazami wiedzy.
 4. Formy organizacyjne wdrażania innowacji.
 5. Analiza skuteczności procedur transformacyjnych w praktyce.
 6. Budowa strategii proinnowacyjnej i jej wpływ na jakość.
 7. Szacunkowe wyceny wartości niematerialnych i prawnych.
 8. Metody porównawcze wyceny wiedzy.
 9. Techniki zarządzania bazami wiedzy.
 10. Formy organizacyjne wdrażania innowacji.
 11. Znaczenie licencji w procesach transformacji wiedzy.
 12. Budowanie strategii rozwoju wiedzy.
 13. Kompleksowe zarządzanie wiedzą.
 14. Strategie i polityki ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie.
 15. Rodzaje strategii innowacyjnych.
 16. Polityka ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie.