Funkcje:
Godziny przyjęć:

Czwartek 12:00 – 13:00 pok. 12B

06.05.2017r. (sobota) 13:00 – 14:00

GODZINY KONSULTACJI W SESJI EGZAMINACYJNEJ:

22.06.2017 (czwartek), w godz. 12.15-13.00

22.06.2017 (czwartek), w godz. 18.15-20.00

 

29.06.2017 (czwartek), w godz. 12.15-13.00

29.06.2017 (czwartek), w godz. 18.15-20.00

04.07.2017 (wtorek), w godz. 18.15-20.00

 

07.09.2017 (czwartek), w godz. 16.15-18.00

09.09.2017 (sobota), w godz. 10.15-12.00

12.09.2017 (wtorek), w godz. 16.15-18.00

Miejsce konsultacji:  pok. 12B

 Obszary badawcze: