Stanowisko uczelniane: Adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 42 631 36 74

E-mail: marianna.kazimierska-grebosz@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Poniedziałek 11-12. Dla studentów st. niestacjonarnych – po godzinach zajęć.

Godziny przyjęć w sesji:

25 06 11.13 -12.30

28 06  12.00 – 13.00

04 07  15.00 – 16.00

06 09  10.00 – 11.00

12 09  15.00 – 16.00

 Egzaminy z Mechaniki dla studentów II semestru st. stacjonarne IZ odbędą się

w następujących terminach:

27 06 2017      godz. 0915   aud.OZ3

01 07 2017      godz. 1015  aud. OZ2

04 07 2017      godz. 1615    aud.OZ2

05 09 2017     godz.  0915    aud.OZ2

12 09 2017      godz. 1615    aud.OZ2

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki dla studentów II semestru st. stacjonarne IZ odbędą się:

25 06 2017      godz. 0915    aud. OZ2

05 09 2017      godz. 0915    aud. OZ2

Egzaminy z Mechaniki dla studentów II semestru st. niestacjonarne IZ i ZiIP odbędą się w następujących terminach:

25 06 2017      godz. 0915    aud. OZ2

01 07 2017      godz. 1015  aud. OZ2

04 07 2017      godz. 1615    aud.OZ2

09 09 2017     godz.  0915    aud.OZ2

12 09 2017      godz. 1615    aud.OZ2

Egzaminy z Mechaniki dla studentów (uprawnionych) ZiIP po sem.I odbędą się:

01 07 2017      godz. 1015  aud. OZ2

09 09 2017     godz.  0915    aud.OZ2

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

  1.  Zarządzanie hałasem środowiskowym
  2. Problemy ochrony środowiska pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  3. Hałas jako zanieczyszczenie środowiska pracy w różnego typu przedsiębiorstwach.
  4. Mapy hałasu.
  5. Analiza skutków ekonomicznych i zdrowotnych pracy w hałasie o wysokim poziomie.
  6. Niekonwencjonalne źródła energii.
  7. Konwencjonalne i alternatywne systemy grzewcze.
  8. Racjonalizacja procesów produkcyjnych.
  9. Recykling w przemyśle maszynowym.
  10. Hałas komunikacyjny w miastach.