Stanowisko uczelniane: Adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 42 631 36 74

E-mail: marianna.kazimierska-grebosz@p.lodz.plGodziny przyjęć:

wtorek 12,15 – 13,15

OGŁOSZENIE

Godziny przyjęć w sesji:

26 01 godz.10.00-11.00

31 01 godz.14.00-15.00

12.01 godz.12.00-13.00

15 01 godz.14.00-15.00

 

Egzaminy z Mechaniki dla studentów I semestru st. stacjonarne ZiIP odbędą się

w następujących terminach:

25 01 2018      godz. 1015   aud.OZ2

31 01 2018      godz. 1515   aud. OZ2

03 02 2018      godz. 1015   aud.OZ2

 

12 02 2018      godz. 1315   aud.OZ2

15 02 2018      godz. 1515    aud.OZ2

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki dla studentów I semestru st. stacjonarne ZiIP odbędą się:

25 01 2018      godz. 1015   aud.OZ2

12 02 2018      godz.  1315   aud.OZ2

 

Egzaminy z Mechaniki dla studentów I semestru st. niestacjonarne ZiIP odbędą się w następujących terminach:

28 01 2018      godz. 1015    aud. OZ2

31 01 2018      godz. 1515   aud. OZ2

03 02 2018      godz. 1015   aud.OZ2

 

15 02 2018      godz. 1515    aud.OZ2

17 02 2018      godz. 1015    aud.OZ2

 

Egzaminy „zaległy” z Mechaniki dla studentów (uprawnionych) odbędą się:

31 01 2018      godz. 1515   aud. OZ2

17 02 2018      godz. 1015    aud.OZ2

 

 

 

Łódź, 12 12  2017

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

  1.  Zarządzanie hałasem środowiskowym
  2. Problemy ochrony środowiska pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  3. Hałas jako zanieczyszczenie środowiska pracy w różnego typu przedsiębiorstwach.
  4. Mapy hałasu.
  5. Analiza skutków ekonomicznych i zdrowotnych pracy w hałasie o wysokim poziomie.
  6. Niekonwencjonalne źródła energii.
  7. Konwencjonalne i alternatywne systemy grzewcze.
  8. Racjonalizacja procesów produkcyjnych.
  9. Recykling w przemyśle maszynowym.
  10. Hałas komunikacyjny w miastach.