Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 42 631 36 74

E-mail: marianna.kazimierska-grebosz@p.lodz.plGodziny przyjęć:

poniedziałek – 11,00 – 12,15

Egzaminy z Mechaniki Technicznej dla studentów II semestru st. stacjonarne IZ odbędą się

w następujących terminach:

25 06 2018      godz. 1215   aud.OZ2

28 06 2018      godz. 1515   aud. OZ2

02 07 2018      godz. 1215   aud.OZ2

 

10 09 2018      godz. 1015   aud.OZ2

13 09 2018      godz. 1515    aud.OZ2

15 09 2018      godz. 1015    aud.OZ2

 

Kolokwia poprawkowe z Mechaniki Technicznej dla studentów II semestru st. stacjonarne IŻ odbędą się:

25 06 2018      godz. 1215   aud.OZ2

10 09 2018      godz.  1015   aud.OZ2

 

Egzaminy z Mechaniki Technicznej dla studentów II semestru st. niestacjonarne IZ odbędą się w następujących terminach:

28 06 2018      godz. 1515   aud. OZ2

01 07 2018      godz. 1015   aud.OZ2

 

13 09 2018      godz. 1515    aud.OZ2

15 09 2018      godz. 1015    aud.OZ2

 

Egzaminy „zaległy” z Mechaniki dla studentów (uprawnionych) odbędą się:

01 07 2018      godz. 1015   aud. OZ2

13 09 2018      godz. 1515    aud.OZ2

 

 

 

Łódź, 04 06  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obszary badawcze:

  1.  Zarządzanie hałasem środowiskowym
  2. Problemy ochrony środowiska pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  3. Hałas jako zanieczyszczenie środowiska pracy w różnego typu przedsiębiorstwach.
  4. Mapy hałasu.
  5. Analiza skutków ekonomicznych i zdrowotnych pracy w hałasie o wysokim poziomie.
  6. Niekonwencjonalne źródła energii.
  7. Konwencjonalne i alternatywne systemy grzewcze.
  8. Racjonalizacja procesów produkcyjnych.
  9. Recykling w przemyśle maszynowym.
  10. Hałas komunikacyjny w miastach.