Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: 042 631-36-92

E-mail: anna.adamik@p.lodz.pl

www: http://www.kz.woiz.pl/Godziny przyjęć:

dr hab. Anna Adamik

 

Harmonogram sesji zima 2017/2018

Egzaminy:

19.01.18 14-16 Nauka o organizacji „0”sala  oz 6

25.01.18 12-14 Nauka o organizacji „1” sala oz 6

30.01.18 10-12 Nauka o organizacji „2” sala oz 6

13.02.18 10-12 Nauka o organizacji „3” sala oz 6

Konsultacje 

25.01.18 10-12

27.01.18 9-11

30.01.18 12-14

3.02.18 9-11

13.02.18  12-14

17.02.18 9-11

 

 Obszary badawcze:

 • Partnerstwo strategiczne przedsiębiorstw
 • Specyfika funkcjonowania organizacji opartych na współpracy (np. organizacje sieciowe, wirtualne, fraktalne, partnerskie, społecznie odpowiedzialne itp.)
 • Współpraca przedsiębiorstw w procesach podnoszenia ich konkurencyjności
 • Efektywne zespoły: budowa, zarządzanie, ocena, podnoszenie skuteczności działania
 • Tworzenie i funkcjonowanie nowoczesnych typów organizacji
 • Zarządzanie środowiskowe (relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem),
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR)
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem
 • Strategie rozwoju i kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw: istota, rodzaje, budowa, analiza
 • Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw: determinanty, proces, utrwalanie i analiza
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw, konkurencyjność lokalizacji, konkurowanie w regionie
 • Identyfikacja i ocena czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Materialne i niematerialne zasoby organizacyjne w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Wykorzystanie zarządzania czasem w procesach funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa (JiT, TBM itp.)
 • Zarządzanie wiedzą, organizacje uczące się, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie logistyki w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorczość – uwarunkowania, płaszczyzny, kreacja, analiza
 • Zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach: specyfika działania, szanse i bariery rozwoju, sposoby podnoszenia konkurencyjności
 • Specyfika funkcjonowania różnych typów organizacji (np. produkcyjne, handlowe, usługowe różnych wielkości i branż)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji gospodarki: wyzwania i problemy dla współczesnych menedżerów
 • Nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami: istota, formy, ocena wykorzystania np. benchmarking, TBM, lean management