Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: Piotrkowska 266, Łódź

Numer pokoju: 11

Telefon kontaktowy: 042 631 36 73

E-mail: gregbogo@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Godziny przyjęć w sesji:

6.09. środa godz. 8:30 – 10:30
10.09. niedziela godz. 9:30 – 11:00
11.09. poniedziałek godz. 10:00 – 12:00

Terminy egzaminów/zaliczeń

 

egzamin: Nowoczesne technologie wytwarzania – Inżynieria Zarządzania – st. stacjonarne sem. 2
6.09. środa godz. 13:00 – 14:30 – oz-3

 egzamin: Nowoczesne technologie wytwarzania – Inżynieria Zarządzania – st. niestacjonarne sem. 2

10.09. niedziela godz. 11:00 – 12:30 – oz-4

zaliczenie przedmiotu bioinżynieria oraz materiałoznawstwo możliwe jest w jednym z powyższych terminów po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym (mail’owo lub na godzinach konsultacji)


Obszary badawcze:

 • Problematyka jakości w firmach wytwarzających aparaturę medyczną, sprzęt diagnostyczny stosowany w medycynie, implanty, protezy, narzędzia oraz jednorazowy osprzęt medyczny.
 • Aspekty ekonomiczne doboru materiałów do produkcji implantów i protez stosowanych w medycynie.
 • Analiza rynku aparatury i sprzętu medycznego w Polsce, zapotrzebowania sprzętowe ośrodków medycznych.
 • Rozwój technologii dotyczących narządów sztucznych.
 • Zarządzanie jednostkami medycznymi takimi jak szpitale i przychodnie w aspekcie doboru, pozyskania i wykorzystania aparatury medycznej.
 • Współpraca jednostek medycznych z ośrodkami naukowymi, producentami i dystrybutorami aparatury medycznej oraz implantów i protez stosowanych w chirurgii i stomatologii w Polsce, w Europie, na świecie.
 • Innowacje technologiczne dotyczące rynku sprzętu medycznego.
 • Wdrażanie nowych norm jakościowych ISO w ośrodkach medycznych oraz w jednostkach produkcyjnych i badawczych obejmujących rynek sprzętu medycznego.
 • Sposoby pozyskiwania środków finansowych w UE na potrzeby rynku medycznego.
 • Sposoby realizacji interdyscyplinarnych problemów w aspekcie potrzeb rynku medycznego, optymalizacja istniejących rozwiązań technologicznych.
 • Małe i średnie firmy na rynku sprzętu dla niepełnosprawnych.
 •  Małe i średnie firmy na rynku sprzętu i usług stomatologicznych