Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź Budynek B9

Numer pokoju: 21

Telefon kontaktowy: +48 42 631 37 54 wew. 27

E-mail: maciej.bielecki@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Dyżury dla studentów IFE odbywają się Dziekanacie IFE – szczegóły

http://www.ife.p.lodz.pl/pl/godziny-przyjec

Godziny przyjęć w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 – Pokój 21 Lodex

Czwartek 12.00-14.00

Godziny przyjęć w sesji letniej roku akademickiego 2017/2018 –
Pokój 21 Lodex

Wtorek 26.06 godzina 8.30-10.00

Czwartek 28.06 godzina 10.00-12.00

Poniedziałek 02.07 godzina 11.00-13.00

Wtorek 03.07 godzina 8.30-10.00

Sobota 07.07 godziny 8.15-9.00 Tylko studenci niestacjonarni

 

Terminy Egzaminów Inżynieria Produkcji / Zarządzanie Produkcją i Usługami

Wtorek 26.06 Sala Oz13 Godzina 10.00

Wtorek 03.07 Sala Oz13 Godzina 10.00

Wtorek 11.09 Sala Oz13 Godzina 10.00

Zaległe zaliczenia / egzaminy

Wtorek 26.06 Sala Oz13 Godzina 11.00

Wtorek 03.07 Sala Oz13 Godzina 11.00

Wtorek 11.09 Sala Oz13 Godzina 11.00

 Obszary badawcze:

Zarządzanie produkcją (Lean Manufacturing, QRM, JiT, TPM, SMED, TOC, KanBan, doskonalenie procesów produkcyjnych, racjonalizacja procesów produkcyjnych)

Zarządzanie jakością (TQM, Metody i techniki doskonalenia jakości np. FMEA, QFD itp.)

Zarządzanie logistyką (Nowoczesne koncepcje zarządzania logistyką (Lean, Agaile, Green), Logistyczna sprawność produktu, Total Logistics Management, doskonalenie procesów logistycznych, racjonalizacja procesów logistycznych)

Logistyczna podatność projektowa produktów – Design for Logistics; Design for Suplly Chain; Design for X