Stanowisko uczelniane: Adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 333

Telefon kontaktowy: 042 631-36-88

E-mail: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl

www: www.kz.woiz.plGodziny przyjęć:

Terminy zaliczeń i egzaminów w sesji letniej 2016/2017

Prognozowanie i symulacje, st. stacjonarne, lab, ZiIP, II stopień – 08.06, godz. 12:15, K3 (termin I); 12.06, godz. 16:15, K5; 19.06, godz. 16:15, K5 (termin II); 13.09, godz. 14:00, K5 (termin III)

Prognozowanie i symulacje, st. niestacjonarne, lab, ZiIP, II stopień – 21.05, godz. 9:15, K1 (termin I); 11.06, godz. 14:15, K1 (termin II); 9.09, godz. 10:00, K5 (termin III)

Modelowanie procesów w MSP, st. stacjonarne, Zarz, I stopień – ostateczny termin nadsyłania projektów: 10.09; kolokwium z wykładu: 22.05, godz. 12:15, oz24 (termin I); 29.05, godz. 12:15, oz24 (termin II); 05.09, godz. 12:00, K5 (termin III)

 

Dodatkowe terminy dla przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym 2016/2017:

Statystyka opisowa, egzamin, st. stacjonarne, Zarz, I stopień – 22.06, godz. 11:00, K5 (termin I), 5.09, godz. 12:00, K5 (termin II)

Statystyka matematyczna, lab, st. stacjonarne, Zarz, II stopień – termin nadsyłania projektów do 10.09 (email: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl)

Business Forecasting and Simulations, IFE, lab – 5.07, 14:00, K5 (Piotrkowska 266); 13.09, 14:00, K5 (Piotrkowska 266)

 

Dyżury w sesji letniej 2016/2017

22.06.2017 (czwartek) – 9:00-10:30, pok. 333, Wólczańska 215

24.06.2017 (sobota) – 10:00-11:30, K2, Piotrkowska 266

27.06.2017 (wtorek): 10:00-11:30, K2, Piotrkowska 266

5.07.2017 (środa) – 14:00-15:30, K5, Piotrkowska 266

5.09.2017 (wtorek): 12:00-13:30, K5, Piotrkowska 266

9.09.2017 (sobota): 10:00-11:30, K5, Piotrkowska 266

13.09.2017 (środa): 14:00-15:30, K5, Piotrkowska 266

 

Dyżury w semestrze letnim 2016/2017

Dla studentów studiów stacjonarnych:

czwartek, godz. 10:15-11:45, pok. 333, Wólczańska 215

 

Dla studentów studiów niestacjonarnych:

05.03 – 16:45-17:15, K1, Piotrkowska 266

11.03 – 11:45-12:15, K3, Piotrkowska 266

26.03 – 12:00-12:15, K2, Piotrkowska 266

02.04 – 12:00-12:15, K2, Piotrkowska 266

06.05 – 12:45 – 13:15, K2, Piotrkowska 266

21.05 – 11:45-12:15, K1, Piotrkowska 266

11.06 – 15:45-16:15, K1, Piotrkowska 266

 

 Obszary badawcze:

 • zastosowanie metod ekonometrii i wielowymiarowej analizy statystycznej w zarządzaniu oraz w ekonomii
 • metody ilościowe w analizach systemów emerytalnych/reżimów welfare state/rynków pracy

 

Obszary dyplomowania (prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie):

 • Analiza wyników sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa.
 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analizy rynkowe z zastosowaniem metod statystycznych.
 • Analiza ilościowa w badaniach ankietowych dotyczących problemów zarządzania.
 • Rynek giełdowy jako miejsce pozyskiwania kapitału.
 • Akcje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa.
 • Polityka dywidendy przedsiębiorstw.
 • Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.
 • Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 • Kontrakty terminowe jako instrument zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych, cen surowców itp.

Obszary dydaktyczne:

 • Prognozowanie i symulacje / Business forecasting and simulations
 • Modelowanie procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka opisowa