Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 333

Telefon kontaktowy: 042 631-36-88

E-mail: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl

www: www.kz.woiz.plGodziny przyjęć:

Dyżury w semestrze zimowym 2017/2018

poniedziałek, godz. 10:00-11:30, pok. 333, Wólczańska 215

 

Dyżury w sesji zimowej 2017/2018

24 stycznia, środa, godz. 15:00-16:30, pok. 333, Wólczańska 215

26 stycznia, piątek,  godz. 10:30-12:00, pok. 333, Wólczańska 215

31 stycznia, środa, godz. 9:30-11:00, pok. 333, Wólczańska 215

02 lutego, piątek, godz. 8:30-10:00, pok. 333, Wólczańska 215

14 lutego, środa, godz. 14:00-15:30, pok. 333, Wólczańska 215

16 lutego, piątek, godz. 8:30-10:00, pok. 333, Wólczańska 215

 

Zaliczenia w sesji zimowej 2017/2018

Schedule for the winter session 2017/2018

Business Forecasting and Simulations, IFE, MPE, labs – 12.01, 14-18, 106 IFE build. (I term), 19.01, 14-18, 106 IFE build. (II term), 14.02, 16:00, room K3, D4 building Piotrkowska 266 (III term)

Statistics in Management, Management, lab – the final deadline for corrected projects submission is 14 February.

Statystyka Matematyczna, Zarządzanie, lab – ostateczny termin przesyłania poprawianych projektów mija 14 lutego.

 

Zaliczenia w sesji zimowej 2017/2018 dla studentów uczęszczających na zajęcia w semestrze letnim 2016/2017

Prognozowanie i Symulacje, ZIP, studia stacjonarne, lab – 24.01, K3, 17:00; 14.02, K3, 16:00

Prognozowanie i Symulacje, ZIP, studia niestacjonarne, lab – 24.01, K3, 17:00; 14.02, K3, 16:00

Modelowanie procesów w MSP, Zarządzanie, wykład – 24.01, K3, 17:00; 14.02, K3, 16:00

 Obszary badawcze:

 • zastosowanie metod ekonometrii i wielowymiarowej analizy statystycznej w zarządzaniu oraz w ekonomii
 • metody ilościowe w analizach systemów emerytalnych/reżimów welfare state/rynków pracy

 

Obszary dyplomowania (prace licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie):

 • Analiza wyników sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa.
 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Analizy rynkowe z zastosowaniem metod statystycznych.
 • Analiza ilościowa w badaniach ankietowych dotyczących problemów zarządzania.
 • Rynek giełdowy jako miejsce pozyskiwania kapitału.
 • Akcje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa.
 • Polityka dywidendy przedsiębiorstw.
 • Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.
 • Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 • Kontrakty terminowe jako instrument zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych, cen surowców itp.

Obszary dydaktyczne:

 • Prognozowanie i symulacje / Business forecasting and simulations
 • Modelowanie procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Statystyka matematyczna
 • Statystyka opisowa