Funkcje:
Godziny przyjęć:

Egzaminy i dyżury w letniej sesji egzaminacyjnej 2016/2017

Egzaminy i sprawdziany

 1. Podstawy zarządzania dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, I rok studia niestacjonarne – 25.06.2017 godz. 13.00 – 15.00, sala OZ-6
 2. Zasoby kadrowe w małej firmie dla kierunku zarządzanie, III rok, studia licencjackie stacjonarne – 27.06.2017 godz. 10.15 – 12.00, sala OZ-6
 3. Podstawy zarządzania dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, I rok studia niestacjonarne – 2.07.2017 godz. 10.00 – 12.00 sala OZ-6
 4. Zasoby kadrowe w małej firmie dla kierunku zarządzanie, III rok, studia licencjackie stacjonarne – 4.07.2017 godz. 10.15 – 12.00, sala OZ-6
 5. Zasoby kadrowe w małej firmie dla kierunku zarządzanie, III rok, studia licencjackie stacjonarne – 5.09.2017 godz. 10.15 – 12.00, sala OZ-6
 6. Podstawy zarządzania dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, I rok studia niestacjonarne – 10.09.2017 godz. 10.00 – 12.00, sala OZ-6

Studenci, którzy mają do zaliczenia przedmioty z semestrów poprzednich mogą wybierać dowolne terminy.

Dyżury (pokój 20, I piętro, Piotrkowska 266)

 1. 06.2017 godz. 11.00 – 12.45
 2. 06.2017 godz. 12.00 – 14.00
 3. 07.2017 godz. 12.00 – 14.00
 4. 07.2017 godz. 12.00 – 14.00
 5. 09.2017 godz. 12.00 – 14.00
 6. 09.2017 godz. 12.00 – 14.00

 Obszary badawcze:

 1. Struktury organizacyjne przedsiębiorstw
 2. Rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)
 3. Organizacja pracy kierowniczej
 4. Zarządzanie w spółkach kapitałowych, holdingach i koncernach
 5. Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie
 6. Decentralizacja zarządzania i partycypacja pracowników
 7. Alianse strategiczne, fuzje i konsolidacje przedsiębiorstw, struktury sieciowe
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych
 9. Zarządzanie w instytucjach non-profit, w organizacjach edukacyjnych i w służbie zdrowia
 10. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
 11. Przywództwo i zasoby kadrowe w małej firmie
 12. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
 13. Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością
 14. Organizacja firm logistycznych, telekomunikacyjnych i innych z sektora zaawansowanych technologii
 15. Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi
 16. Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego
 17. Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi
 18. System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw
 19. Nadzór właścicielski w organizacjach gospodarczych
 20. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych

Zagadnienia te stanowią jednocześnie obszary dyplomowania.