Funkcje:

  • Dziekanat

    pracownik administracji, obsługa toku studiów i studentów. Studia stacjonarne I- ego stopnia: Inżynieria bezpieczeństawa pracy; Zarządzanie i inżynieria Produkcji. Srudia stacjonarne II- ego stopnia: Zarządzanie i inżynieria Produkcji.
Godziny przyjęć:Obszary badawcze: