Stanowisko uczelniane: adiunkt

Funkcje:


Adres: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Numer pokoju: 16

Telefon kontaktowy: 42 631-37-66

E-mail: ilona.penc-pietrzak@p.lodz.plGodziny przyjęć:

Dyżury dla studiów stacjonarnych:

czwartek, godz. 9.15-10.00

piątek, godz. 9.15-10.00

Dyżury dla studiów niestacjonarnych: po każdych zajęciach, inne terminy uzgadniane mailowoObszary badawcze:

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem.
 • Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie.
 • Formułowanie strategii i planu strategicznego firmy.
 • Wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie.
 • Zastosowanie zrównoważonej karty wyników w formułowaniu i implementacji strategii firmy.
 • Scenariusze otoczenia w planowaniu strategicznym.
 • Projekty foresight w planowaniu strategicznym
 • Benchmarking w strategii firmy.
 • Systemy wczesnego ostrzegania.
 • Rola systemu informacyjnego w zarządzaniu strategicznym.
 • Wykorzystanie analizy strategicznej w projektowaniu strategii firmy.
 • Analiza otoczenia przedsiębiorstwa.
 • Analiza klastra i strategia działania w klastrze.
 • Analiza konkurencji w budowie strategii przedsiębiorstwa.
 • Analiza zasobów firmy.
 • Strategia konkurencji.
 • Zarządzanie marketingowe w przedsiębiorstwie.
 • Strategia marketingowa przedsiębiorstwa.
 • Strategia produktu/ ceny /dystrybucji/ promocji.
 • Public relations i kształtowanie wizerunku firmy.